Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2014

Σχεδιασμός και κατασκευή Γεννήτριας Van De Graaff
Περίληψη

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η παρουσίαση και διεξαγωγή όλων των απαραίτητων βημάτων για την επιτυχή κατασκευή και λειτουργία μίας γεννήτριας Van De Graaff. Μελετώνται τόσο οι αρχές λειτουργίας της όσο και τα κατασκευαστικά της μέρη. Αρχικώς γίνεται μία ιστορική αναδρομή του ηλεκτροστατισμού, στη συνέχεια δίνονται οι βασικές έννοιες της λειτουργίας της, ενώ κλείνουμε με την κατασκευή βήμα βήμα μέχρι την διεξαγωγή μικρών πειραμάτων. Η Γεννήτρια πλέον βρίσκεται στο εργαστήριο Υψηλών Τάσεων του Τμήματος ΗΜΜΗΥ ΑΠΘ.
http://vivliothmmy.ee.auth.gr/736/1/VDG.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου