Σάββατο, 28 Ιουνίου 2014

Θερμανση χαλκοσωληνα με περιστρεφομενους μαγνητες

Χρησιμοποιεί τα ηλεκτρικά δυνορεύματα που προκαλούνται από την μαγνητική επαγωγή του μετακινούμενου μαγνητικού πεδίου των περιστρεφόμενων μαγνητών. Στο ίδιο φαινόμενο στηρίζεται και το μαγνητικό φρένο. Εάν ο σωλήνας ήταν σιδερένιος η θέρμανση θα ήταν μεγαλύτερη λόγω και της μεγαλύτερης επαγωγής και της μεγαλύτερης ειδικής αντίστασης του σιδήρου στο ρεύμα.
Με σιδερένιο σωλήνα θα θέλαμε για την ίδια θέρμανση πιό αργόστροφο κινητήρα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου